vårt hållbarhetsarbete

Vide Natur har som målsättning att vara ett genuint hållbart företag. Hållbarhet kan mätas på flera olika sätt och vår strävan är att vara hållbara både ur miljöhänseende, social närvaro i vårt närområde men även ur ekonomisk synvinkel.

-Vi försöker minimera våra transporter. Våra aktiviteters start- och slutplatser är genomtänkta för att möjliggöra för våra gäster att transportera sig till oss med tåg.

-En viss del av vår omsättning avsätts till lokala naturvårdande eller friluftsbejakande projekt.

-Vår ambition är att företagets inköp av varor och tjänster ska göras på så lokal nivå som möjligt och av producenter som själva har ett väl inarbetat hållbarhetsarbete. Produkter väljs också efter dess hållbarhet och genomtänkta materialval.

-Som aktiva i naturen är vår övertygelse att vi ska ta ansvar för hur vi påverkar vår arbetsplats. Vi följer allemansrättens ledord: ”Inte störa – inte förstöra” och står ödmjuka inför naturen och dess innevånare.

-En av företagets grundläggande målsättningar är att våra gäster ska lära sig mer om naturen och hur vår närvaro påverkar densamma.

Definition av ekoturism:

“responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education” (The International Ecotourism Society, 2015).

Läs mer om ekoturism här.